Prihlásenie auta

Kupujete ojazdené alebo úplne nové auto? V takom prípade vás čaká jeho prihlásenie na dopravnom inšpektoráte, ktoré je nevyhnutné na to, aby ste ho mohli mať a užívať oficiálne ako vlastník. Prihlásenie sa týka samozrejme nielen auta, ale každého motorového vozidla, ktoré má evidenčné číslo, no práve automobily sa bežne prihlasujú najviac.

Najskôr odhlásenie auta, ak kupujete jazdené

V prípade, že nekupujete úplne nové auto, ale kupujete auto jazdené, ktoré už bolo v minulosti prihlásené, je najskôr povinnosťou spraviť odhlásenie auta pôvodným majiteľom a to v tom okrese, kde bolo doposiaľ registrované, obvykle podľa majiteľa.

Na odhlásenie je zvlášť žiadosť, po novom ju však už nie je potrebné vypisovať vopred a ručne na nejakom tlačive, ale stačí v kiosku na miestne príslušnom dopravnom inšpektoráte vytlačiť poradové číslo pre tento úkon a policajt či administratívny pracovník vyplní žiadosť o odhlásenie vozidla priamo v počítači. Následne vozidlo v systéme odhlási.

Na pôvodný papierový technický preukaz, nazývaný aj veľký technický preukaz, sa potom vypíšu údaje budúceho majiteľa, čiže vás, s označením o tom, kedy a kde bolo vozidlo odhlásené. Odhlásenie môžete spraviť aj vy, pokiaľ máte splnomocnenie.

Doklady a podmienky na prihlásenie auta

Po odhlásení vozidla nasleduje prihlásenie auta, ktoré spravidla vykonáva nový majiteľ v mieste bydliska. Samozrejme, aj na tento úkon je možné niekoho splnomocniť.

Prvou podmienkou na prihlásenie vozidla je teda jeho odhlásenie. Druhou je, že musíte mať k dispozícii pôvodné tabuľky s ŠPZ, ak sa vozidlo prihlasuje z iného okresu, nakoľko tieto tabuľky odovzdávate pri prihlasovaní a dostávate úplne nové. Treťou podmienkou je, aby vozidlo bolo schopné po technickej stránke na prevádzku na komunikáciách.

Okrem toho majte po ruke nasledovné doklady:

  • v prvom rade musíte odovzdať malý aj veľký technický preukaz, v prípade toho veľkého musí ísť o preukaz, na ktorom je presne označené odhlásenie
  • zároveň musíte mať k dispozícii k nahliadnutiu kartičky s TK a EK, prípadne aj doklad od kontroly originality, pokiaľ ju vozidlo muselo absolvovať
  • keďže každé motorové vozidlo musí byť u nás poistené povinným zmluvným poistením, musíte uzatvorenie tohto poistenia fyzicky dokladovať
  • v neposlednom rade musíte mať k dispozícii svoj doklad totožnosti, v prípade, ak auto prihlasujete na firmu, tak poverenie od firmy, ak nie ste konateľ

Postup prihlásenia auta krok po kroku

Ak už máte pripravené všetky potrebné doklady a viete, že spĺňate všetky podmienky, aby ste mohli auto prihlásiť, môžete sa vybrať na dopravný inšpektorát vo vašom okrese. V minulosti bol úkon prihlásenia časovo zložitý a trval niekedy aj deň, dnes je to lepšie.

PZP cez internet

Postup prihlásenia auta pozostáva z týchto krokov:

Uzatvorenie PZP: Prv, ako pristúpite k prihláseniu vozidla na svoju osobu, musíte už na svoju osobu uzatvoriť pre vozidlo aj nové poistenie, minimálne povinné zmluvné poistenie. Poistenie uzatvoríte aj cez internet, stačí použiť údaje a parametre vozidla. Platnosť poistenia je okamžite po uzatvorení, poisťovňa vystaví doklady online. Internetových webov, ktoré umožňujú uzavretie PZP online aj s kalkulačkou, je hneď niekoľko. Jedným z nich je poistit.sk

Získanie poradia: Štandardne sa prihlásenie vykonáva fyzicky na miestnom dopravnom inšpektoráte. Aby ste mohli úkon vykonať, musíte sa prihlásiť do poradia na daný úkon a to buď priamo osobne vytlačením lístka z automatu na poradie, ale po novom aj cez internet. Minimálne deň vopred si je možné zarezervovať presný čas pre úkon prihlásenia auta.

Samotný akt prihlásenia: Po tom, ako prídete na rad, môžete zrealizovať konkrétny evidenčný úkon, čiže prihlásenie vozidla. Po novom nemusíte už vypisovať žiadne žiadosti na papier, poverený policajt alebo administratívny pracovník spraví všetko za vás. Stačí mať pri sebe všetky doklady spomínané vyššie a splniť všetky podmienky.

Odoslanie kópie TP: Na záver je potrebné odoslať fotokópiu nového technického preukazu pôvodnému majiteľovi vozidla. Ide hlavne o to, aby mohla byť ukončená predošlá poistná zmluva, ktorú môže poisťovňa ukončiť iba v prípade, ak auto zmení vlastníka. Fotokópia môže byť čiernobiela, nie je nevyhnutné, aby bola notársky overená.

Na fyzickú obhliadku už netreba nikam chodiť

Jednou z veľkých nevýhod až do konca minulého roka bolo, že pri každom úkone týkajúcom sa zmeny, odhlásenia alebo prihlásenia bolo potrebné absolvovať obhliadku.

Pri nej ste sa museli s vozidlom dostaviť na vopred určené miesto, kde poverený policajt vykonal osobne a fyzicky obhliadku štítku s VIN číslom a porovnal toto číslo s tým, čo bolo v žiadosti o zmenu vlastníka vozidla a taktiež s údajmi v technickom preukaze.

Od decembra 2019 je táto povinnosť po novom už zrušená, takže prepis už nie je tak časovo a logisticky náročný. Problematické bolo najmä to, že pri každom prihlásení bolo nutné ísť na toto prihlásenie priamo fyzicky s autom, ktoré sa prehlasovalo. Dnes je to možné spraviť už bez toho, takže môžete pokojne splnomocniť aj tretiu osobu na tento úkon.

Prihlásenie auta aj cez internet

Novinkou, ktorá vyzerá na prvý pohľad lákavo, je prihlásenie vozidla už nielen osobne, ale aj online cez internet. Prepis vozidla elektronicky spravíte cez slovensko.sk.

Potrebujete mať eID kartu a postup je nasledovný:

  • prihlásite sa na portál slovensko.sk, kde musíte mať aktivovanú elektronickú schránku, potom vložte eID kartu do čítačky v PC a prihláste sa do systému
  • najskôr v záložke Evidencia vozidla odhláste auto v sekcii Doprava, kde musíte doložiť v PDF formáte splnomocnenie na tento úkon od predávajúceho
  • potom vykonajte Zápis nového držiteľa vozidla, kde je výhoda, že systém podľa vašej eID karty vyplní všetky potrebné osobné údaje do žiadosti za vás
  • po vykonaní prihlásenia vám kuriér na vami zadanú adresu doručí všetky potrebné nové doklady k vozidlu do 30 dní a to vrátane oboch ŠPZ tabuliek

Plusom elektronického spôsobu prihlásenia vozidla je tak úspora času, ako aj úspora financií, nakoľko všetky poplatky sú znížené o 50 %. Je tu ale zároveň aj obmedzenie, zníženie môže byť najviac o 70 € a to na všetky úkony jednotlivo o túto sumu, nie o viac.