Cestovné poistenie

Radi cestujete, máte radi výlety do hôr, chodíte na dovolenku k moru alebo ste pomerne často v zahraničí, kde pracujete či študujete? V tom prípade by ste nemali podceňovať cestovné poistenie. Nejde iba o „nejaké“ obyčajné poistenie, ktoré vám môže pomôcť pri úraze, ale o komplexný program plný praktických služieb pre prípady núdze.

Čo je cestovné poistenie a pre koho je určené

Pod pojmom cestovné poistenie sa myslí poistný produkt, ktorý je určený na krytie finančných nákladov na škody a odškodnenie pri cestovaní mimo bydlisko.

Poistenie môžu uzavrieť fyzické aj právnické osoby, jednotlivci, skupiny aj celé rodiny. Čo sa týka platnosti a pôsobnosti poistenia, štandardne platí buď len u nás, alebo v Európe, prípadne aj po celom svete. Hoci pri tomto type poistenia sa väčšinou spoluúčasť neuplatňuje, niektoré poisťovne ju môžu uplatniť na menšiu náhradu škôd alebo asistenciu.

Pri cestovnom poistení rozoznávame typy:

  • podľa doby platnosti je možné uzatvoriť krátkodobé cestovné poistenie, ktoré platí iba v presné dni, oplatí sa obvykle pri poistení do 1 mesiaca
  • jeho opakom je dlhodobé cestovné poistenie, ktoré je uzatvárané na celý rok, štandardne pokrýva to isté, čo krátkodobé, akurát výhodnejšie
  • špecifickým druhom je poistenie pokrývajúce náklady záchranných zložiek, u nás Horskej záchrannej služby, hovorí sa mu aj poistenie na hory
  • osobitným druhom cestovného poistenia je tiež poistenie určené iba pre územie Slovenskej republiky, inak platí poistenie aj v zahraničí

Poisťovne, ktoré poskytujú cestovné poistenie

Na našom trhu je veľké množstvo komerčných poisťovní, ktoré ponúkajú cestovné poistenie ako samostatný produkt. Odlišujú sa rozsahom poistného krytia, rozdelením poistení do rôznych balíčkov alebo parametrami finančných poistných limitov.

Cestovné poistenie, či už krátkodobé, dlhodobé alebo aj na hory, si môžete dojednať v poisťovniach Allianz, Axa, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, MetLife, Poštová poisťovňa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Nie všetky z nich majú v ponuke všetky typy a celý rozsah poistenia, treba sa informovať.

Každá z týchto poisťovní môže ponúkať nielen iný program a rozsah, ale aj zľavy, bonusy alebo rôzne cenové akcie týkajúce sa poistenia. Napriek tomu, že sa poistenie môže zdať rovnaké z hľadiska základných parametrov, v detailoch je odlišné.

Udalosti, ktoré pokrýva cestovné poistenie

Čo sa týka šírky poistného krytia, cestovné poistenie je určené na krytie nákladov, finančných škôd a odškodnení, ktoré môžu vzniknúť priamo vám, prípadne batožine, ktorú budete prepracovať. Pozor si treba dať na výluky, prečítajte si podmienky.

Cestovné poistenie pokrýva tieto udalosti:

Úrazy a súvisiace úkony: Základným zmyslom cestovného poistenia je pokrytie nákladov a finančných škôd, ktoré súvisia s úrazmi, ochorením alebo nejakým iným zhoršením zdravia. Poistenie zabezpečí nevyhnutné lekárske vyšetrenie a ošetrenie, prípadne operačný zákrok, ak je nevyhnutný. Súčasťou sú aj náklady na hospitalizáciu a odškodné.

Logistické služby: Cestovné poistenie pokrýva tiež náklady na rôzne logistické služby, ktoré vyplývajú z hlavného krytia úrazov alebo zhoršenia zdravia. Môže ísť o zabezpečenie liekov, ale aj dopravu do zdravotníckeho zariadenia, vo vážnejšom prípade náklady na dopravu domov. Poistenie pokrýva aj náklady na rôzne zdravotné pomôcky.

Záchranné akcie: V prípade, ak si dojednáte širšie cestovné poistenie, alebo uzatvoríte špecifické cestovné poistenie určené na záchranné akcie, môžete mať kryté finančné náklady, ktoré by vznikli činnosťou záchranných zložiek vyňatých z bežného cestovného poistenia. U nás ide o poistenie záchrany na horách, v zahraničí aj záchranu na vode.

Poistenie majetku a poplatkov: Súčasťou cestovného poistenia môže byť aj poistenie batožiny, dokladov alebo vecí osobnej spotreby a to pri ich strate, znehodnotení alebo krádeži. Rovnako tak si môžete dojednať aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte vy niekomu inému, prípadne poistenie storno poplatkov pri cestovaní

Asistenčné služby poskytované k cestovnému poisteniu

Podobne, ako aj pri iných poisteniach, aj v prípade cestovného poistenia si viete vybrať asistenčné služby. Ich cieľom je pomôcť vám operatívne a organizačne.

Asistenčné služby zahŕňajú štandardne vyhľadanie najbližšej lekárskej pomoci, ambulancie alebo zavolanie záchrannej služby, zabezpečenie potrebného vyšetrenie a ošetrenia, pokrytie a zabezpečenie nevyhnutného operačného zákroku, ale aj pomoc pri strate batožiny, pomoc pri strate dokladov, pomoc s dopravou do vlasti alebo aj právnu pomoc.

batožina poistenie cestovné

Pri asistenčných službách však treba sledovať finančné limity na ich pokrytie. V tejto oblasti je dôležité, aby ste si uvedomili náklady v tých drahších krajinách v zahraničí, inak sa vám môže limit pre asistenciu príliš skoro vyčerpať a nebudete môcť využiť jednotlivé služby a servis v rámci asistencie naplno. Vyžadovaná môže byť aj spoluúčasť.

Čo zvážiť pri výbere a porovnaní cestovného poistenia

Cestovné poistenie môže byť užitočný a praktický pomocník a to bez ohľadu na to, či idete na menšiu túru na hory, alebo budete na mesačnej dovolenke v zahraničí.

Pri výbere nezabudnite na porovnanie tohto:

  • ako dlho potrebujete poistenie, či ide o jednorazové poistenie na konkrétne časového obdobie, alebo naopak, budete cestovať dlhšie a viac krát ročne
  • aké všetky činnosti budete vykonávať počas cestovania, či idete cestovať za účelom zárobku, dovolenky, jednorazovej pracovnej cesty alebo športu
  • aký rozsah asistenčných služieb vyžadujete, rovnako tak aký rozsah vyžadujete pri základnom cestovnom poistení a na aké úkony sa má vzťahovať
  • či potrebujete poistiť aj rizikové alebo extrémne športy, prípadne či potrebujete poistiť finančné krytie nákladov záchranných zložiek na horách a vode

Ak budete chcieť získať naozaj najlepšie poistenie, pomôcť vám v tom môžu rôzne internetové nástroje, napríklad online porovnávače alebo online kalkulačky cestovného poistenia. Tie vám odpovedia aj na to, akú dĺžku typu poistenia zvoliť.